CAP DE DÍA 

Què vol dir cap de día? 

Cap de día és una “feina” que et toca fer un cop a l’any. És tracta de que tú amb un altre company de 5é de primària fins a 3r de la ESO durant un dia sencer no feu classe i ajudeu a realitzar tasques de l’escola, ajudeu els professors que ho necessitin i fins i tot ajudeu als nens de p5 a dinar. En definitiva és una feina molt entretinguda i a la vegada divertida. A mi m’agrada ser CAP DE DIA, perquè ets sents responsable ajudant a l’escola.